Historia jest historią ludzkich sumień

O projekcie

Projekt „Historia jest historią ludzkich sumień” – Mobilnie przez Polskę w okresie dążeń niepodległościowych, zrealizowany został przez Wojewodę Małopolskiego przy aktywnej współpracy z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Głównym celem projektu jest w szczególności wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości. W ramach powyższego zadania została przygotowana mobilna wystawa czasowa oraz strona internetowa będąca jej merytorycznym uzupełnieniem.

Projekt nawiązuje do kluczowych wydarzeń prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości, począwszy od 1918 roku po 1989 rok oraz do momentów z życia Jana Pawła II, którego setna rocznica urodzin przypada na 2020 rok. Postać Papieża Polaka wzmacnia poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową tj. wolność, solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka.

Projekt dofinansowany został z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Priorytet 2 Schemat 2C - Projekty własne Wojewodów

Filmy

Posłuchaj co o naszej wystawie mówią: ks. Łukasz Piórkowski - Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach, dr. hab. Tomasz Graff z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. dr hab. Damian Wąsek z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Marcin Witkowski - Kierownik Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

<
>

Odkryj więcej

Wybierz interesujący Cię okres z historii Polski

Scenariusz lekcji

Scenariusz przeprowadzenia lekcji - materiały edukacyjne dla nauczycieli historii, opiekunów, edukatorów muzealnych, stanowiące dodatkową treść i wartość dodaną wystawy.

Partnerzy

W projekcie „Historia jest historią ludzkich sumień. Mobilnie przez Polskę w okresie dążeń niepodległościowych” materiały archiwalne zostały wykorzystane dzięki uprzejmości instytucji i osób prywatnych z całej Polski.

Szczególnie pragniemy wyróżnić:

 • Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku
 • Muzeum Czynu Powstańczego – oddział Muzeum Śląska Opolskiego
 • Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Krakowie
 • Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
 • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Historii Polski w Warszawie
 • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • Muzeum Katyńskie - Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • Servizio Fotografico L'Osservatore Romano
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe
 • Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
 • Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
 • Zbigniew Pachulski
 • Zdzisław Szczur
 • Prywatne Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej
 • Wadowickie Centrum Kultury
 • Muzeum Miejskie w Wadowicach

Kontakt

Organizator

Małopolski Urząd Wojewódzki
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. 12 39 21 200, 12 39 21 527
fax: 12 422 72 08

ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka
strona www: http://www.malopolska.uw.gov.pl/
e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl

 

Partner Strategiczny:

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego
Jana Pawła II w Wadowicach
ul. Kościelna 7, 34-­100 Wadowice
NIP: 551-25-80-813 | REGON 121214635 | BDO: 000302962

Biuro Muzeum
ul. Spadzista 8 | 34-100 Wadowice
tel. 33 823 35 55 | fax. 33 823 34 07
email: muzeum@domjp2.pl
czynne: od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

Sfinansowano ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022
Organizator
Wojewoda Małopolski
Partner Strategiczny
Partnerzy
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Wadowickie Centrum Kultury
Muzeum Miejskie w Wadowicach
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie
Archiwa Państwowe
Patroni medialni
TVP3
Radio Kraków
Gość Niedzielny