Historia jest historią ludzkich sumień

1945–1947 – Odbudowa państwa po zakończeniu II wojny światowej

Okres po 1945 roku, to czas, gdzie Europa leży w ruinach, osłabiona i rozdarta między dwoma przeciwstawnymi globalnymi mocarstwami, Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Związkiem Radzieckim. Zjednoczone strachem przed komunizmem, niektóre państwa Europy Zachodniej wkraczają na drogę współpracy na szczeblu ponadnarodowym, aby zdławić nacjonalizm i wykluczyć ryzyko wojny. Niestety, w Europie Wschodniej dla wielu ludzi wyzwolenie oznacza zastąpienie tyranii nazistowskiej komunistyczną dyktaturą pod kontrolą sowiecką.

15 czerwca 1945 Rząd RP w Londynie wydał oświadczenie, które głosiło m.in., że w obliczu tych tragicznych realiów tworzenie legalnego i niezależnego rządu jedności narodowej, opartego na woli ludzi swobodnie wyrażonej, praktycznie jest niemożliwe jak długo Republika Polska jest okupowana przez sowiecką armię i sowiecką policję polityczną (NKWD) oraz jak długo Polska jest odcięta od swych Zachodnich Sprzymierzeńców i całego cywilizowanego świata.

Zobacz więcej...

Czas po 8 maja 1945 roku to odbudowa państwa polskiego i całej Europy po dramatycznych wydarzeniach II wojny światowej. W wyniku działań wojennych zginęło – według różnych szacunków od trzech do sześciu milionów obywateli Polski,  czego nawet połowę mogli stanowić obywatele pochodzenia żydowskiego. Zagładzie uległo ok. 30% polskiej inteligencji. Stratom osobowym towarzyszyły równie dotkliwe straty materialne: zrabowane dzieła kultury, zniszczenie przemysłu, ruina miejscowości, w tym przede wszystkim stolicy zrównanej z ziemią po kapitulacji powstania warszawskiego (2 października 1944).

Także w sensie politycznym trudno było w Polsce świętować koniec wojny. Walki nadal toczyło podziemie niepodległościowe, działające nadal w strukturach konspiracyjnego Państwa Polskiego. W wyniku ustaleń aliantów nasz kraj znalazł się w radzieckiej sferze wpływów. Na mocy decyzji z konferencji jałtańskiej Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzec Związku Radzieckiego. Rekompensatą miały być dawne tereny Królestwa Prus, odebrane III Rzeszy (teren m. in. ziemi lubuskiej, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska i Wolnego Miasta Gdańsk). Konsekwencją tych zmian były wielkie akcje przesiedleńcze: wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich (w latach 1944-1946) głównie na tereny tzw. Ziem Odzyskanych, a także wysiedlenie przedstawicieli mniejszości (Ukraińców, Łemków, Bojków) z Bieszczad w wyniku akcji „Wisła”, prowadzonej przez komunistów pomiędzy kwietniem a sierpniem 1947 roku.

Jeszcze w czasie wojny, w 1942 roku Karol Wojtyła wstąpił do konspiracyjnego seminarium duchownego. 1 listopada 1946 przyjął z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy święcenia; krótko po nich wyjechał na studia do Rzymu. Wrócił do Polski  w 1948 i rozpoczął pracę duszpasterską w swojej pierwszej parafii – w Niegowici (niedaleko Bochni).

 


Zniszczona Warszawa

Zniszczona Warszawa

Wysadzanie ruin przy ul. Wierzbowej

Więcej>
Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” AK

Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” AK

Wśród żołnierzy dowódca – mjr Józef Kuraś „Ogień”, 1946 r.

Więcej>
Wkroczenie wojsk sowieckich do Łodzi

Wkroczenie wojsk sowieckich do Łodzi

Luty 1945 r. Zdjęcie propagandowe

Więcej>
Wkroczenie wojsk sowieckich do Poznania

Wkroczenie wojsk sowieckich do Poznania

Luty 1945 r. Zdjęcie propagandowe

Więcej>
Natarcie oddziału KBW

Natarcie oddziału KBW

Natarcie oddziału KBW na pozycje zajmowane przez żołnierzy podziemia niepodległościowego, prawdopodobnie przez jeden z pododdziałów Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica”, 1946

Więcej>
Armia Czerwona

Armia Czerwona

Demonstracja siły Armii Czerwonej podczas pogrzebu oficerów sowieckich zlikwidowanych przez polskie podziemie niepodległościowe. Zdjęcie propagandowe, ok. 1946 r.

Więcej>
Zniszczona przez Niemców Warszawa

Zniszczona przez Niemców Warszawa

Panorama Starego Miasta od strony Wisły, lipiec 1945 r.

Więcej>
Ksiądz Karol Wojtyła jako wikary

Ksiądz Karol Wojtyła jako wikary

Ksiądz Karol Wojtyła jako wikary w parafii Niegowić, 11.06.1949 rok

Więcej>