Historia jest historią ludzkich sumień

1989 – Narodziny III Rzeczpospolitej

Przemiany zapoczątkowane w Polsce wraz z powstaniem Solidarności doprowadziły w 1989 roku do upadku ustroju komunistycznego i powstania III Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejna fala protestów, która rozpoczęła się w 1988 roku zakończyła się na początku 1989 roku negocjacjami pomiędzy komunistyczną władzą, przedstawicielami strajkujących i władzami kościelnymi (katolickimi i luterańskimi). Wspólne obrady, które toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku zostały nazwane „Okrągłym Stołem”. W ich wyniku zdecydowano m.in. o powołaniu wyższej izby parlamentu – senatu, a także o utworzeniu urzędu prezydenta Polskiej Republiki Ludowej (wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe) i zmianie prawa o stowarzyszeniach, dzięki której możliwa była ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność”.

Zobacz więcej...

Przede wszystkim jednak na mocy obrad Okrągłego Stołu 4 czerwca odbyły się w Polsce częściowo wolne wybory parlamentarne – pierwsze po zakończeniu II wojny światowej. Komunistyczna władza wyraziła zgodę, aby w demokratycznym głosowaniu obywatele mogli wybrać 35% posłów i wszystkich senatorów. Wybory zakończyły się zdecydowaną wygraną przedstawicieli „Solidarności”. Na czele nowego rządu stanął pierwszy po wojnie niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki. Rozpoczęło to długotrwały i bezprecedensowy proces transformacji w obszarze ustrojowym, gospodarczym i społecznym, czyniąc Polskę prekursorem zmian w przekształcaniu państwa socjalistycznego w państwo demokratyczne.

Sytuacja w Polsce stała się impulsem do kolejnych zmian na całym obszarze zależnym od Związku Radzieckiego, rozpoczynając proces nazywany „jesienią ludów”, czyli bezkrwawą rewolucję, w wyniku której skończył się powojenny podział Europy na strefę zachodnią-demokratyczną i wschodnią-komunistyczną. W listopadzie 1989 roku upadł mur berliński, symbolicznie dzielący stolicę Niemiec pomiędzy dwie strefy wpływów. Od ZSRR zaczęły odłączać się kolejne republiki, tworząc niepodległego państwa: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i sama Rosja. Spod władzy komunizmu wyzwoliły się także państwa zależne od ZSRR: Węgry, Czechosławacja, Rumunia i Bułgaria. Ostatecznie, 25 grudnia 1991 do dymisji podał się Michaił Gorbaczow, pełniący wówczas funkcję prezydenta ZSRR, a decyzją najwyższej rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku upadł Związek Radziecki.

Dla umocnienia walki z komunizmem niewątpliwie swoje znaczenie miała także trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, która odbyła się w 1987 roku. W czasie pobytu w Warszawie papież modlił się przy grobie męczennika komunizmu: ks. Jerzego Popiełuszki. Szczególną wymowę miała jednak wizyta Ojca Świętego na Wybrzeżu, do której nie doszło w czasie poprzedniej pielgrzymki w 1983 roku. Na Westerplatte spotkał się z młodzieżą, a na Gdańskiej Zaspie odprawił mszę dla ludzi pracy. Natomiast w czasie homilii wygłoszonej w Gdyni papież wyjaśniał prawdziwy, głęboki sens solidarności. Jak mówił: „powiedziałem: solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt życia ludzkiego. Wtedy bowiem to życie ludzkie na ziemi staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością”.

Wsparcie w przemianach ustrojowych stanowiła także kolejna papieska pielgrzymka, do wolnej już ojczyzny. Jan Paweł II przyjechał ponownie do Polski w czerwcu 1991 roku. Odwiedzając wiele miejscowości od Bałtyku po Tatry przypominał o wartościach, na których trzeba budować nowy porządek społeczny. Stąd tematem przewodnim jego rozważań stał się Dekalog.

W sierpniu 1991 roku papież ponownie odwiedził Polskę. Celem wizyty był przede wszystkim udział w Światowych Dniach Młodzieży, które odbywały się w Częstochowie. Po raz pierwszy w historii mogły się one odbyć z tak licznym udziałem młodych ludzi z byłego już bloku wschodniego.


Pochód z transparentami „Solidarności” pod Pałacem Kultury i Nauki

Pochód z transparentami „Solidarności” pod Pałacem Kultury i Nauki

Podczas III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, Warszawa,14 czerwca 1987 r.

Więcej>
Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu

Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu

Kandydaci NSZZ „Solidarność”. Słupsk, 1989 r.

Więcej>
Komitet Obywatelski „Solidarność”

Komitet Obywatelski „Solidarność”

Spotkanie mieszkańców Ustrzyk Dolnych z kandydatami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” do Sejmu i Senatu, 5 maja 1989 r.

Więcej>
Obrady Okrągłego Stołu

Obrady Okrągłego Stołu

Tadeusz Mazowiecki – działacz katolicki i doradca „Solidarności” i Lech Wałęsa, 1989 r.

Więcej>