Historia jest historią ludzkich sumień

1918 – Odzyskanie niepodległości przez Polskę

Rzeczpospolita Polska została powołana do istnienia z listopadzie 1918 roku, w wyniku niezwykle złożonego i długotrwałego procesu. Odrodzenie Polski nastąpiło po 123 latach zaborów, po upadku trzech mocarstw rozbiorowych.

Zanim w 1918 roku przyszła długo wyczekiwana niepodległość, przez cztery długie lata trwała Wielka Wojna. W swoich początkach nie miała on nic wspólnego z problemami polskimi, ale wybuch działań wojennych przyniósł nadzieję. Zaborcy Polski stanęli naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność, zaś sami Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. W rezultacie wytworzyły się stronnictwa prorosyjskie i proaustriackie.

 

Zobacz więcej...

Orientację prorosyjską reprezentowali ludzie związani z Ligą Narodów i Narodowa Demokracją z Romanem Dmowskim na czele. Za głównego przeciwnika uznawali oni Prusy. Koncepcja proaustriacka narodziła się w oparciu o Polską Partię Socjalistyczną z Józefem Piłsudskim na czele. Z powodu szerszej autonomii w Galicji, planowali oni wprowadzenie własnych sił zbrojnych do Królestwa Polskiego, a następnie wybuch powstania przeciwko Rosji.

Niestety, z powodu podziałów, dla setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych wojna miała charakter bratobójczy. Działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych, a setki tysięcy osób zmusiły do opuszczenia swych domostw. W trakcie działań wojennych ponad milion Polaków zostało rannych, w tym blisko połowa – śmiertelnie.

Kampanię na froncie wschodnim rozpoczął Józef Piłsudski. 6 sierpnia 1914 r. Po proklamowanie fikcyjnego Rządu Narodowego grupa strzelców przekroczyła granicę austriacko-rosyjską, z bronią w ręku wkraczając na teren zaboru rosyjskiego. Wkrótce w Galicji zaczęto formować Legiony Polskie.

5 listopada 1916 r. cesarze Niemiec i Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji. Mimo początkowej euforii deklaracja szybko rozczarowała Polaków. Nie określone zostały bowiem granice państwa polskiego, ani kwestie osoby przyszłego monarchy. Dla wszystkich stało się jasne, że chodziło jedynie o pozyskanie polskiego rekruta.

W tym czasie powstały początki organizacji państwa w postaci Tymczasowej Rady Stanu pełniącej funkcję rządu.

Z powodu odmowy złożenia przysięgi wierności państwom centralnym, w 1917 roku Legiony Polskie zostały rozwiązane. Legionistów uwięziono w obozach, a sam J. Piłsudski został internowany w więzieniu wojskowym w dawnej twierdzy w Magdeburgu.

Gdy w wyniku kończącej się wojny za Zachodzie, nastąpił rozpad Austro-Węgier, uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy.

11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa.

Wraz z nadejściem niepodległości, Rada Regencyjna wydała dekret o przejęciu władzy zwierzchniej nad wojskiem i zalecała natychmiastowe zaprzysiężenie. Żołnierze do tej pory zmobilizowani do armii państw zaborczych, zostali przyjęci w szeregi Wojska Polskiego. Tak było z Karolem Wojtyłą seniorem – przyszłym ojcem papieża.  Od 1900 roku jako mieszkaniec Galicji i poddany cesarza Austrii zobowiązany był do służby w cesarsko-królewskiej armii. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości służył w wojsku polskim i został oficerem 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Mały Lolek niejednokrotnie uczestniczył razem z Ojcem w uroczystościach państwowych.


Plakat patriotyczny

Plakat patriotyczny

Plakat patriotyczny z fotografiami polityków: Józefa Piłsudskiego, generała Dowbor-Muśnickiego, generała Hallera, prezydenta Wilsona, Ignacego Paderewskiego i premiera Clemenceau

Więcej>
Żołnierze Legionów Polskich

Żołnierze Legionów Polskich

Żołnierze Legionów Polskich, rok 1917

Więcej>
Legiony Polskie

Legiony Polskie

Legiony Polskie, grupa żołnierzy przy armacie, rok 1917

Więcej>
Józef Piłsudski wśród żołnierzy Legionów Polskich

Józef Piłsudski wśród żołnierzy Legionów Polskich

Józef Piłsudski wśród żołnierzy Legionów Polskich w Dyneburgu, rok 1919

Więcej>
Naczelnik Państwa dekoruje Krzyżem Virtuti Militari

Naczelnik Państwa dekoruje Krzyżem Virtuti Militari

Naczelnik Państwa dekoruje Krzyżem Virtuti Militari najwyższych oficerów francuskich

Więcej>
I Brygada Legionów Polskich

I Brygada Legionów Polskich

I Brygada Legionów Polskich, dowodzona przez Józefa Piłsudskiego od 3 marca do 19 maja 1915 roku prowadziła działania pozycyjne obsadzając linię frontu od zachodniego brzegu Nidy.

Więcej>
Wręczanie Józefowi Piłsudskiemu buławy i orderu

Wręczanie Józefowi Piłsudskiemu buławy i orderu

Wręczanie Józefowi Piłsudskiemu Marszałkowi Polski francuskiej buławy marszałkowskiej i orderu Medaille Militaire przez Marszałka Francji Ludwika Francheta d’Esperey na dziedzińcu Zamku Królews…

Więcej>
Marszałek Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski we Francji

Więcej>
Karol Wojtyła senior

Karol Wojtyła senior

Karol Wojtyła senior – ojciec przyszłego papieża, w mundurze żołnierza Wojska Polskiego, lata 20. XX wieku

Więcej>
Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie sztandaru

Poświęcenie sztandaru 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, w którym służył Ojciec przyszłego papieża, Karol Wojtyła Senior

Więcej>