Historia jest historią ludzkich sumień

1920 – Zaślubiny Polski z morzem

10 lutego 1920 roku w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny z morzem, zorganizowane dla uczczenia ponownego uzyskania przez Polskę dostępu do Bałtyku. Na mocy Traktatu Wersalskiego Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego na odcinku 147 km. W jej granicach nie znalazł się jednak żaden większy port. Gdańsk, miał być Wolnym Miastem, pozostającym pod protektoratem Ligi Narodów. Miastem, które zaczęło się dynamicznie rozwijać ze względu na nadmorskie położenie stała się Gdynia.

 

Zobacz więcej...

Władze II Rzeczypospolitej nadały uroczystości wielką rangę – generałowi Józefowi Hallerowi towarzyszyła delegacja Sejmu, przedstawiciele rządu i dyplomaci.

Nad Zatoką Pucką wśród dźwiękach salw armatnich gen. Haller wjechał konno do morza i wrzucił w fale jeden z wręczonych mu przez Józefa Wybickiego platynowych pierścieni. Drugi założył sobie na palec.

Podpisany został także akt erekcyjny zaślubin Polski z morzem.

Reprezentujący Rzeczpospolitą gen. Józef Haller w czasie uroczystości mówił: (...) oto dziś dzień krwi i chwały. Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim (...) zawdzięczamy to przede wszystkim Miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim, którzy w walce nie ustawali (...)


Sztandar 205. Ochotniczego Pułku Piechoty

Sztandar 205. Ochotniczego Pułku Piechoty

Sztandary 205. Ochotniczego Pułku Piechoty Wojska Polskiego II RP

Więcej>
Sztandar 205. Ochotniczego Pułku Piechoty

Sztandar 205. Ochotniczego Pułku Piechoty

Sztandar 205. Ochotniczego Pułku Piechoty Wojska Polskiego II RP

Więcej>
Wkroczenie wojsk polskich do Pucka

Wkroczenie wojsk polskich do Pucka

Na dalszym planie widoczny okręt odbity Niemcom

Więcej>
Wkroczenie wojsk polskich do Pucka

Wkroczenie wojsk polskich do Pucka

Wkroczenie wojsk polskich do Pucka

Więcej>
Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski, Polesie Wołyńskie

Więcej>
Generał Józef Haller

Generał Józef Haller

Portret gen. Józefa Hallera

Więcej>