Historia jest historią ludzkich sumień
Powstanie Warszawskie < >

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie, walki na Mokotowie. Warszawa, sierpień 1944 r., autor nieznany, fot. ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej