Historia jest historią ludzkich sumień
Major Henryk Sucharski < >

Major Henryk Sucharski

Dowódca obrony Westerplatte major Henryk Sucharski prowadzony przez Niemców do niewoli. 7 września 1939 r., fot. ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej