Historia jest historią ludzkich sumień
Westerplatte, wrzesień 1939 r. < >

Westerplatte, wrzesień 1939 r.

Płonąca po ostrzale niemieckim polska Wojskowa Składnica Tranzytowa na Westerplatte, wrzesień 1939 r., fot. ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej