Historia jest historią ludzkich sumień
Niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” < >

Niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”

Niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzeliwuje polskie pozycje na Westerplatte, 1 września 1939 r., fot. ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej